Projekthantering & Projekthanteringssystem

Öka effektiviteten med ett säkert projektstöd & projekthanteringsystem

isMobiles system för projekthantering gör det möjligt att planera & organisera projekt. Samt bedriva ett säkert och informationsdrivet samarbete mellan kollegor och underleverantörer genom hela arbetsflödet, från registrering av ärenden till fakturaunderlag och validering.

Viktiga funktioner:

  • Nav för säkert och öppet informationsdrivet samarbete med interna och externa aktörer

  • Stöd för optimerad resursplanering och automatiserade processer

  • En utförande spelplan med processer, aktörer och utlösare

  • Faktiska insikter med hjälp av ett instrumentpanelverktyg med fördefinierade och egna KPI:er

  • Hanterar många processer och aktörer

  • Strömlinjeformad kundinteraktion och självbetjäning

  • Användarvänligt stöd för arbetsstyrkan

  • Integration med affärssystemlandskapet

Systemstöd för bättre affärer och nöjdare kunder

Effektivitet

Det transparenta digitala flödet mellan alla inblandade aktörer och system möjliggör effektivt samarbete. Den automatiserade resursoptimeringen säkerställer också att planering, schemaläggning och tilldelning av alla resurser optimeras i varje situation.

Visualisering och kontroll

Systemet kan integreras med alla relevanta interna och externa system för att samla in och analysera information i realtid och visa den viktigaste affärsinformationen på en sida. Det kan också visualisera vad som händer i realtid och få stöd för prognoser och datadrivet beslutsfattande.

Förbättrad arbetsmiljö

Fördefinierade processer, mobilt stöd och tillgänglig information säkerställer att kraven på arbetssäkerhet uppfylls, gör det lättare att göra rätt saker rätt och minskar det personliga beroendet. Fältserviceteknikern kommer att ha uppgiftsspecifik information tillgänglig i förväg och processtöd på plats från en mobil enhet.

Ge din CX mer kraft

Ge din CX (kundupplevelse) en extra skjuts med en effektiv process, löpande dialog, personalisering och självbetjäning. Varken kunderna eller fältservicemedarbetarna ska behöva begära uppdateringar manuellt eller spendera tid i mobiltelefon för att samordna möten.

Säkerställa kvaliteten på arbete i fält

Överensstämmelse med SLA:er och kvalitetsmått säkerställs genom standardisering av processer för fältservice. Systemet ger fältservicemedarbetarna tillgång till korrekt information om kundens kontrakt och tillgångar, dvs. den egendom som servicen utförs på.

Användarvänlig teknik

Det handlar om att människor ska ha rätt information i rätt tid för att hantera de dagliga utmaningarna och dynamiken i alla typer av ärenden och arbetsorder i realtid och över tid. isMobiles teknik är utformad för att tjäna de människor som använder systemet. Tekniken bidrar till ökad effektivitet genom sömlöst samarbete och öppenhet i kommunikationen.

System för projekthantering

En ständigt uppdaterad översikt gör det möjligt för projektledaren att säkerställa en övergripande god kundupplevelse med effektivitet genom hela ärendet - från registrering till fakturaunderlag. Stöd för att skapa, planera, boka, skicka och schemalägga ärende- och arbetsorder samt hålla koll på framsteg och ändringar i realtid.

Portal för slutkunder

Slutkunden är alltid uppdaterad om hur ärendet fortskrider i realtid genom meddelanden. Portalen ger information om det planerade och gör det möjligt för kunden att boka om ett planerat möte och ge feedback om tillgänglighet.

Portal för Installatörer

Installatörer kan effektivt skapa, uppdatera och spåra beställningar av olika typer som stöds av industristandarder i en självbetjäningsportal.

Portal för entreprenörer

Entreprenörer kan smidigt ta emot, utföra, dokumentera och slutföra arbetsorder och delta i samt utföra realtidsrapportering av statusförändringar.

Mobil app för fälttjänster

Fältarbetarna har tillgång till information om ärendet och serviceobjekten. Standardiserade processer och lättanvända digitala checklistor bidrar till att garantera säkerhet, arbetskvalitet och uppfyllande av SLA. Fältarbetaren får skickade arbetsorder för fältservice i ett personligt schema med meddelanden och varningar om ändringar i realtid för en optimerad dag. Stöd för dagliga rutter på karta och statusrapportering. Entreprenören och serviceteknikern utför uppdraget, rapporterar kontinuerligt framsteg till energibolaget via ärendehanteringssystemet och markerar när aktiviteten är slutförd.

Integrering och konfiguration

En integrationsadapter tillhandahåller standard-API:er för att ansluta till kundens ERP/CRM. Ett studioverktyg gör det enkelt att med Low-code skapa och ändra affärsprocesser och formulär. Användare och masterdata hanteras i administrationsverktyg.Om du vill veta mer om hur vårt projekthanteringssystem kan hjälpa er, så är du välkommen att kontaka oss!

Fredrik Schröder
European Sales Manager

+46 (0)72 219 6750

fredrik.schroder@ismobile.com